Happy Healthy Summer – общи условия за игра във Facebook

. IN Uncategorised

1. Организатор на играта
Организатор на играта Happy Healthy Summer е “Софарма” АД.

2. Период
Играта започва в 11:00 ч. на 03.08.2015 г. и завършва в 23:59 ч. на 17.08.2015 г.

3. Описание
За да се включите в играта е необходимо да направите снимка на вашето щастливо и здравословно лято, да я качите на стената на Facebook страницата на Tabex, като добавите #HappyHealthySummer и да събирате възможно най-много харесвания (likes) на снимката.

*Снимки и коментари с нецензурно съдържание ще бъдат изтривани.

4. Награди
Тримата участници, които съберат най-много харесвания (likes) ще получат един Happy Healthy Summer пакет, които включват карта с лесни стъпки за здравословен живот и подаръци, които ще направят лятото ви щастливото.

5. Участници
Право на участие има всеки, живеещ на територията на България, който има регистрация във Facebook.

6. Победители
Победители са трима участници, които съберат най-много харесвания (likes) на качените от тях снимки в рамките на посочения период, в който се провежда играта.

7. Обявяване на печелившите
Имената на печелившите ще бъдат обявени на 18.08.2015 след 11:00 ч. на Facebook страницата на Tabex.

8. Получаване на наградите
Печелившите следва да се свържат с нас чрез лично съобщение във Facebook до 23:59 ч. на 31.08.2015 и да предоставят три имена, адрес на територията на страната и телефон за връзка. Наградата ще им бъде доставена чрез куриер за сметка на организатора в периода 19.08.2015 г. – 15.09.2015 г.

9. Други

  • Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени тук. Организаторът си запазва правото едностранно да изменя или допълва правилата. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на tabex.bg. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в правилата, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направени промени.
  • С подаване на заявка за участие в играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в конкурса на трети страни.
  • Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция с непечелившите участници.
  • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
  • Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
  • Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.
  • Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на играта без заплащане на хонорар.