Tabex® is a medicine without a prescription, designed for fast, easy and comfortable overcoming of the symptoms of nicotine dependence and sustained smoking cessation. It contains the active substance of plant origin- Cytisine.

Tabex® е лекарствен продукт без лекарско предписание, предназначен за бързо, полесно и комфортно преодоляване на симптомите на никотиновата зависимост и трайно отказване  от тютюнопушене. Съдържа активното вещество от растителен произход Цитизин .