Дозировка и начин на приложение

Продуктът се прилага перорално по следната схема: първите три дни 6 пъти дневно (през 2 часа) по 1 таблетка при успоредно намаляване броя на изпушените цигари. Ако резултатът е незадоволителен лечението се прекратява и след 2-3 месеца терапията може да започне отново.

При добро повлияване лечението продължава по следната схема:

• от 4 до 12 ден – по 1 таблетка на 2,5 часа (5 таблетки дневно);
• от 13 до 16 ден – по 1 таблетка на 3 часа (4 таблетки дневно);
• от 17 до 20 ден – по 1 таблетка на 5 часа (3 таблетки дневно);
• от 21 до 25 ден – по 1-2 таблетки дневно.