Действие

Tabex® комплексно повлиява и прекратява самите механизми на никотиновата зависимост.

След орален прием Цитизинът бързо се резорбира и преминава в кръвообращението и така достига центъра на удоволствие в мозъка, където действа като блокира ефектите на никотинът и свързването му със специфични рецептори. По този начин дори и след употребата на никотин съдържащи продукти, никотинът достигнал до тази зона не може да прояви ефектите от действието си върху тези специфични рецептори и няма да изпитвате характерното удоволствие след употребата му.

Action